s.bilgic@selinbilgic.av.tr

VELAYET HUKUKU

Velayet Davaları - Velayet Avukatı

Velayet Hukuku - Velayet Avukatı

Velayet Avukatları tarafından çocuğunuzun velayetini almak için karşı taraf eşin sosyo ekonomik durumu araştırılmalı ve buna ilişkin tüm belgeler mahkemeye sunulmalıdır.

V Boşanma davalarında en çok üzerinde durulan konulardan biri de velayettir. Velayet söz konusu olduğunda çocuğun korunması esastır. Anne-baba çocuğu yasal olarak temsil etmektedir. Çocuğu olanaklara göre yetiştirip topluma kazandırmak anne-babanın görevidir. Ergin olmayan çocuğun velayeti de anne-babaya aittir. Velayet davalarının seyrinde çocuğun korunması, doğru ve sağlıklı gelişimi, tarafların sosyo – ekonomik durumları, çocuk ile kişisel ilişkisi, iyi şartlar altında yetişmesi ve çocuğun şahsi fikri önemli rol oynar.


Velayet Avukatlığının İçeriği:

  • Velayet davasının açılması ve dava takibi
  • Mahkeme tarafından verilmiş olan velayet kararlarının iptali ve değiştirilmesi davalarının takibi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN