s.bilgic@selinbilgic.av.tr

TİCARİ SÖZLEŞME HUKUKU

Ticari Sözleşme Davaları - Ticari Sözleşme Avukatı

Ticari Sözleşme Hukuku

Ticari Sözleşme Avukatları şirketinizin yapacağı her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve size gelen sözleşmelerin incelenmesi konularında size yardımcı olmaktadır.

S Taraflar arasında sözlü olarak anlaşılan hususların yazıya dökülerek sözleşme oluşturulması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda sizi koruma altına alacaktır. Genel olarak taraflar sözlü şekilde anlaştıklarında yazılı sözleşme yapma gereği duymamakta, bu nedenle zaman içerisinde meydana gelen uyuşmazlıklarda bir sonuca varamamaktadırlar. Tarafların uyuşmazlığa düşmemeleri, uyuşmazlık halinde ise sorun teşkil eden noktaların belirli olması çoğu zaman sizi mahkeme yoluna başvurmaktan kurtaracaktır. Bu sebeple, sözleşmenin mahiyetinin az ya da çok olmasına göre ayrım yapmadan, karşı tarafla sözlü anlaşmaya vardığınız tüm hususları maktu olarak satılan sözleşmelerden ziyade (örneğin kira sözleşmeleri) bir hukukçu tarafından hazırlanmış sözleşme ile imza etmenizde yarar vardır.

Şirketlerin gerçek ya da tüzel kişiler ile yaptığı tüm sözleşmeler, geniş kapsamlı olup tüm detaylarının hukuki analizinin yapılması gereklidir. Özellikle tarafları tacir olan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşme yapılırken önem verilmeyen hususların belirsizlik oluşturması aleyhinize sonuç dahi doğurabilmektedir. Sözleşmelerin yanı sıra, tacirlerin birbirlerini temerrüde düşürmeleri, sözleşmeyi feshetmeleri ya da sözleşmeden dönmeleri amacıyla noter aracılığıyla ihtarnameler gönderilmektedir. Sözleşmelerin oluşturulmasının ve sona erdirilmesinin hukuki yardım aracılığıyla gerçekleştirilmesi en güvenli yolunuz olacaktır.


Ticari Sözleşme Avukatlığında:

 • Kiralama sözleşmeleri
 • Distribütörlük sözleşmeleri
 • Alım – Satım sözleşmeleri
 • Yapımcı – Sanatçı sözleşmeleri
 • İşçi – işveren sözleşmeleri
 • Bayilik sözleşmeleri
 • Lisans – alt lisans sözleşmeleri
 • Evlilik sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Yayın sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • İhtarnameler ve taahhütnameler

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN