s.bilgic@selinbilgic.av.tr

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

Tanıma & Tenfiz Davaları - Tanıma & Tenfiz Avukatı

Tanıma Davaları ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Avukatlığı yurtdışından aldığınız kararların Türk Mahkemelerinde geçerli olabilmesi ve icrai işlem yapılabilmesi için yapılacak işlemleri içermektedir.

T Yabancı bir mahkemeden hukuk davasına ilişkin olarak verilen ve verildiği mahkemenin tabi olduğu hukuk sistemi uyarınca kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının Türkiye’de de tanınmasını sağlamak için tanıma davası açmanız gerekmektedir. Tanıma davası neticesinde, yabancı ülkeden alınan mahkeme kararının icrası gerçekleşmemekte; o mahkeme kararı Türkiye’de kesin hüküm kabul edilmektedir.

Yabancı mahkemeden alınan mahkeme kararının, kesin hüküm niteliğinin yanında aynı zamanda icra kabiliyetinin de olabilmesi için tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının neticesinde, yabancı mahkemeden hukuk davasına ilişkin aldığınız karar ile Türkiye’de aynı uyuşmazlık sebebiyle yeniden dava açmanıza gerek kalmayacaktır.

Tanıma ve tenfiz davası açmak istiyorsanız belirtilen belgelerin olması gerekmektedir;

  • Yabancı mahkeme kararının (boşanma kararı) aslı
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh veya belge ve apostille
  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Avukata vekâlet verilecek ise yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetkiyi içeren fotoğraflı boşanma vekâletnamesi

Tanıma ve Tanfiz Avukatlığı İçeriğinde:

  • Yabancı mahkemeden alınan kararın Türkiye’de kesin hüküm teşkil edebilmesi için tanıma davalarının açılması ve gerekli yasal işlemlerin takibi
  • Yabancı mahkemeden alınan kararın Türkiye’de kesin hüküm teşkil edebilmesi ve icra niteliğinin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tenfiz davalarının açılması ve gerekli yasal işlemlerin takibi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN