s.bilgic@selinbilgic.av.tr

NAFAKA HUKUKU

Nafaka Davaları - Nafaka Avukatı

Nafaka Hukuku - Nafaka Avukatı

Boşanma sonucunda nafakaya karar verilmesi ayrı bir hukuki süreç ve prosedür gerektirir. Nafaka avukatlığı nafaka almaya hak kazanmanız için gerekli tüm prosedürleri içermektedir.

N Henüz boşanma davası açmadıysanız, eşlerden birinin ayrı yaşadığının ispatlanması ile (örneğin kadının evden atılması, şiddet görmesi ya da eşlerden birinin başka biriyle ilişkisinin olması gibi) eş ve reşit olmayan çocuklar için tedbir nafakası davası açabilirsiniz. Boşanma davanız devam ederken ya da ayrı bir dava açılarak karşı taraftan (eşinizden) tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Tedbir nafakası boşanma davası sona erene kadar devam eder. Bu süreçte geçim giderlerini karşılamak amacıyla, eşlerin maddi gelirlerine göre, hâkim tedbir nafakasına karar verebilir.

Boşanma davası sona erdiğinde, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek iseniz diğer eşten yoksulluk nafakası talep edebilirsiniz. Yoksulluk nafakası talep edecekseniz, boşanma sebebindeki kusurunuzun diğer eşten daha fazla olmaması gereklidir. Yoksulluk nafakası süresiz olarak, karşı tarafın mali durumu oranında istenebilmektedir. Süresiz olarak talep edebildiğiniz yoksulluk nafakası şu hallerinde varlığında sona erer;

 • Yoksulluk nafakası alan eşin, yeniden evlenmesi ile nafaka kendiliğinden kalkar.
 • Eşlerden birinin ölümü hâlinde nafaka kendiliğinden kalkar.
 • Yoksulluk nafakası alan eşin evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi (genellikle imam nikâhıyla) yaşaması halinde, nafaka Mahkeme kararıyla kaldırılır.
 • Yoksulluğunun ortadan kalkması halinde, nafaka Mahkeme kararıyla kaldırılır.
 • Yoksulluk nafakası alan eşin, haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde, nafaka mahkeme kararıyla kaldırılır.

Boşanma davası neticesinde eşlerin çocuğu varsa, çocuğun bakımı ve eğitimi için nafaka ödeyecek eşin maddi durumu göz önüne alınarak iştirak nafakası ödenmesine karar verilir. İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden çocuk reşit olana kadar diğer eş tarafından ödenir.

Nafaka çeşitlerinden bir diğeri ise, yardım nafakasıdır. Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşlere, talep halinde dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yardım nafakası ödenebilir. Şayet, reşitseniz ve eğitiminize devam ediyorsanız, yardım nafakası için dava açabilirsiniz. Kardeş aleyhine yardım nafakasına hükmedilmesi için ise ödeyecek olan kardeşin refah içinde bulunması gerekmektedir. Altsoy ve üstsoy aleyhine hükmedilecek nafakada ise ödeyecek olanın refah içinde olması şartı yoktur. Yardım nafakası için davanın yöneltilmesi için mirasçılıktaki sıra göz önüne alınır. Yardım nafakası talebinizi, ilk olarak altsoya karşı (çocuklara, torunlara) sonra sırasıyla üstsoya (anneye, babaya), kardeşlere, büyük anne ve büyükbabalara karşı yöneltmeniz gerekmektedir.


Nafaka Avukatlığının İçeriğinde:

 • Tedbir nafakası davalarının açılması, boşanma davası sürüyorsa boşanma davası içeriğinde tedbir nafakasının talepleri ve gerekli yasal işlemlerin sürdürülmesi
 • Yoksulluk nafakası davalarının açılması ve gerekli yasal işlemlerin sürdürülmesi
 • Yoksulluk nafakasının kaldırılması amacıyla davaların açılması ve yasal işlemlerinin yürütülmesi
 • İştirak nafakası amacıyla davaların açılması ve yasal işlemlerinin yürütülmesi
 • Yardım nafakası amacıyla davaların açılması ve yasal işlemlerinin yürütülmesi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Nafaka alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN