s.bilgic@selinbilgic.av.tr

MİRAS HUKUKU

Miras Davaları - Miras Avukatı

Miras Hukuku - Miras Avukatı

Miras Avukatlığı ölüm sonrası malvarlığının adaletli bir şekilde paylaşılması ve haksızlıkların önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

M Ölüm sonrası malvarlığının adaletli ve problemsiz bir şekilde paylaşımının yapılabilmesi veya haksız paylaşımların önüne geçilmesi konusunda miras hukuk devreye girer. Genellikle vasiyetname çıkarılması, veraset ilamı, ortaklığın giderilmesi, istihkak davası, mirasın reddi, mirasçılık belgesi alınması, tereke, tenkis ve benzeri konularda dava açılması veya hukuki danışmanlık söz konusudur.


Miras Avukatlığının İçeriğinde:

  • Veraset ilamı çıkarılması, mirasçılık belgesi alınması, vasiyetname açılması gibi prosedürlerin yürütülmesi
  • Gayrimenkullerin intikal ve devirlerinin gerçekleştirilmesi
  • Mirasçılar arasında ortaklığın giderilmesi davalarının takibi
  • Vefattan sonra yapılacak olan hukuki tüm işlemlerin takibi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN