s.bilgic@selinbilgic.av.tr

İŞ HUKUKU

İş Davaları - İşçi Avukatı - İşveren Avukatı

İş Hukuku - İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatları işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ile ilgilenmektedir.

İ İş hukuku işçi – işveren arasındaki hukuki kuralları belirler ve davalar iş mahkemelerinde görülür. İşçi, işverenin verdiği işi, emeğini vaktini ve bedenini kullanarak yerine getirir. İşveren ise işçiye çalışması karşılığında ücret öder. İşverenin işçilerine eşit davranması, işçinin ücret alamaması, fazla mesai ücretinin ödenmemesi, süt izni, mola hakkı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmaması, sigorta yapmaksızın çalıştırılması, tatil ücretini alamaması gibi durumlar söz konusu olduğunda hukuki yollara başvurması işçinin en doğal hakkıdır.

Ayrıca; iş kazası durumunda maddi - manevi tazminat hakkı saklıdır. İşçi bir işyerinde 1 yıldan fazla süreyle çalışmış ise kıdem tazminatı alma hakkına da sahiptir.

İş hukuku yalnızca işçi davalarını değil işveren davalarını da kapsamaktadır. İşverenlerin işçilere karşı açmış olduğu özellikle işi bırakma (ihbar tazminatı), iş sırlarını açıklama, rekabet etme yasağına uymama, iş kurallarına aykırı davranma ya da işvereni kusuru ile zarara uğratma davalarının da işveren vekillerince sıkı takibi gereklidir.


İş Hukuku Avukatlığında:

  • İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davalarının yürütülmesi (İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, maddi – manevi tazminat davaları)
  • İşe iade davalarının yürütülmesi
  • Hizmet tespiti davaları
  • İş Kanunu’ndan doğan diğer davaların takibi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN