s.bilgic@selinbilgic.av.tr

İCRA HUKUKU

İcra Davaları - İcra Avukatı

İcra Hukuku - İcra Avukatı

İcra takipleri ve icra davaları İcra Avukatlarının önemle hassasiyet göstermesini ve iyi takip etmesini gerektiren bir hukuk dalıdır.

İ Borçlu ödemesi gereken miktarı alacaklıya ödemiyorsa veya inkâr ediyorsa söz konusu olan miktarı alacaklının, devlet aracılığı ile resmi bir yol ile temin etmek istemesi halinde icra takibi başlatılır. İcra takibi başlatıldıktan sonra borçlu üzerine kayıtlı araç, taşınmaz mal, bankadaki hesapları, varsa kalmış olan miras gibi kendisine ait kayıtlı olan ne varsa tedbir konulabilir, alacaklının isteği halinde haciz yoluna başvurulabilir.


İcra Avukatlığının İçeriğinde:

  • İcra takiplerinin yapılması
  • Haciz işlemlerinin yürütülmesi ve mallara haciz koyulması
  • İflas işlemlerinin ve iflas erteleme davalarının yürütülmesi
  • İcra işlemlerinde anlaşmanın sağlanması ve borçlu ile alacaklı arasında protokollerin hazırlanması

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN