s.bilgic@selinbilgic.av.tr

HAKSIZ REKABET HUKUKU

Haksız Rekabet Davaları - Haksız Rekabet Avukatı

Haksız Rekabet Hukuku

Haksız rekabet avukatları özellikle ticari şirketlere aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranan rakiplerine karşı destek vermektedir.

H Ticari faaliyetle uğraşan birçok tacirin karşılaştığı; özellikle rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar haksız rekabet olarak nitelendirilir. Hukuk haksız rekabetin oluşmasını korumamaktadır. Şayet aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşıyorsanız, haksız rekabet mevcut demektir;

 • İşletmenizi ya da mallarınızı, iş ürünlerinizi, fiyatlarınızı, faaliyetlerinizi veya ticari işlerinizi yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülüyorsa,
 • Ticari faaliyetlerinizdeki rakipleriniz kendi işletmesi, ürünleri, faaliyetleri, stokları, satış kampanyaları hakkında gerçeğe uygun olmayan beyanlar veriyorsa;
 • Rakibiniz işletmesi ya da ürünü hakkında ödül almadığı halde kendisini ödül almış gibi ya da o konuda özel bir yeteneği olmadığı halde o yeteneğe sahipmiş gibi gösteriyorsa;
 • İşletmeniz, mallarınız, iş ürünleriniz, faaliyetleriniz veya işleriniz ile karıştırılmasına sebebiyet veren davranışlarda bulunuyorsa,
 • Rakibiniz kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, sizi gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere sizin tanınmışlığından yararlanacak şekilde, mallarınız, iş ürünleriniz ya da fiyatlarınızla karşılaştırarak kendisini öne geçiriyorsa,
 • Rakibiniz seçilmiş bazı mallarını, iş ürünlerini veya faaliyetlerini birden çok kereler gerçek tedarik fiyatının altında satışa sunuyorsa, bu sunumlarını reklamlarda özellikle vurguluyorsa ve müşterilerini kendi ya da sizin yetenekleriniz hakkında yanıltıyorsa,
 • Rakibiniz satışa sunduğu ürüne ek özellikler ilave ederek, satışa sunulan ürünün gerçek değerini yüksek gösteriyorsa,
 • Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlıyorsa,
 • Rakibiniz mallarının, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizliyor ve bu şekilde müşteriyi yanıltıyorsa,
 • Rakibiniz taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmiyor, peşin veya toplam satış fiyatını ya da taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti belirtmiyorsa,
 • Rakibiniz tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmiyor veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmuyorsa,
 • Rakibiniz işletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmelerinde konuya, fiyata ödeme şartlarına, sözleşme süresine, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanıyorsa,
 • Rakibiniz müşterilerinizle yaptığınız sözleşmeleri kendisi ile yapılması amacıyla, müşteriyi sözleşmeye aykırı davranmaya yöneltiyorsa
 • Rakibiniz sizin işçilerinize, vekillerinize ve diğer yardımcı kişilerinize, görevlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yönelterek yararlar sağlıyorsa, kendisine çıkar sağlamaya çalışıyorsa,
 • Rakibiniz sizin işçilerinizi, vekillerinizi veya diğer yardımcı kişilerinizin bilgisi dâhilindeki üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltiyorsa,
 • Rakibiniz kendisi ile sözleşme yapılabilmesi için taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcınızın veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcınızın bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltiyorsa,
 • Rakibiniz sizin iş ürünlerinizden yetkisiz yararlanıyorsa

Yukarıda belirtilen olaylarla karşılaşmanız durumunda, haksız rekabette bulunan kişiye karşı noter kanalıyla ihtar çekebilir, ilgili ihtarnameye uygun davranılmadığı takdirde mahkeme yoluyla haksız rekabeti önleyebilirsiniz. Size karşı oluşan haksız rekabeti önlemeniz, ticari itibarınızı, ticari kazancınızı ve marka değerinizi korumanızı sağlayacaktır.


Haksız Rekabet Avukatlığının İçeriğinde:

 • Haksız rekabet yaratan gerçek kişi ya da tüzel kişiye karşı haksız rekabetin ortadan kaldırılması için noter aracılığıyla ihtarname hazırlanması,
 • Haksız rekabetin varlığının mahkeme kanalıyla tespit davasının açılması,
 • Haksız rekabetin ortadan kaldırılması davası,
 • Haksız rekabetten doğan zararların giderilmesi amacıyla tazminat davalarının açılması,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerinin hazırlanması

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN