s.bilgic@selinbilgic.av.tr

CEZA HUKUKU

Ceza Davaları - Ceza Avukatı

Ceza Hukuku - Ceza Avukatı

Ceza davalarında sanığın beraat etmesi ya da alabileceği en az cezayı alması için olaydaki tüm ayrıntıların analizi ve en küçük delillerin dahi tespiti, ardından mahkemeye sunulması Ceza Avukatlığında çok önemlidir.

C Ceza hukuku içerik olarak geniş ve kapsamlıdır. Günlük hayatta karşımıza çıkması muhtemel olan haksızlıktan büyük bir suça kadar birçok alanda hizmet verir. Örneğin; güveni kötüye kullanma, alkollü araç kullanma, hakaret, dolandırıcılık, kaçakçılık, yaralama gibi birçok konuda ceza soruşturması başlatılabilir. Ceza soruşturmalarının başlaması için bazı suçlarda öncelikle şikâyet ederek suç duyurusunda bulunmak gereklidir.

Suç duyurusu ve şikâyet yetkili mercii tarafından haklı bulunduğu ve daha kapsamlı bir araştırmayla olayın sonuçlanmasına karar verdiği takdirde mahkemeye sevk ederek ceza davası sürecini başlatmış olur. Bu süreç olayın içeriğine ve konunun derinliğine göre şekillenir.

Ceza yargılaması ciddi bir hukuki süreç olup, hakikatın ortaya çıkarılması için avukatlara büyük görev ve misyon düşmektedir.


Ceza Avukatlığının İçeriğinde:

  • Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tâbi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevketme, kısırlaştırma, çocuk düşürme,
  • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları,
  • Tehdit, hakaret, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık,
  • Vergi ceza davaları,
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırılıktan doğan ceza davaları,
  • Marka hakkı ihlallerinden doğan ceza davaları,
  • Uyuşturucu mal imal ve ticareti gibi ceza alanlarındaki davaların yürütülmesi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN