s.bilgic@selinbilgic.av.tr

BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Davaları - Boşanma Avukatı

Boşanma Hukuku - Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatları size anlaşmalı veya anlaşmasız boşanma süreçlerindeki tüm hukuki gereklilikleri ve sonuçları aktarmalıdır.

B Eşinizden anlaşmalı olarak boşanacaksanız, yasal prosedür daha hızlı yürüyecektir. Tarafların anlaşması ile bazı hallerde boşanma tek celsede dahi sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanabilmeniz için şu şartların oluşması gerekmektedir:

  • Evliliğinizin en az bir yıl sürmüş olması
  • Eşinizle boşanmak için birlikte başvurmanız ya da bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmiş olması
  • Hâkimin eşleri bizzat dinlemiş olması
  • Eşlerin arasında anlaşmaya varmış olduğu boşanmanın mali sonuçlarını ve çocuklara ilişkin düzenlemeleri uygun bulması

E Eşler boşanma hususunda anlaşmaya varamıyorlar ise çekişmeli boşanma davası mevcuttur. Çekişmeli boşanma davasında, eşler mal paylaşımı, çocuğun velayeti, tazminat miktarı gibi konularda anlaşmaya varılamamakta ya da eşlerden biri boşanmayı istememektedir. Çekişmeli boşanma davasında eşlerin kusurlarını ispat, çocuğun velayetinin alınabilmesi için tüm durum ve koşulların dava sürecinde irdelenmesi, tazminat miktarının belirlenebilmesi için karşı taraftaki eşin gerçek nitelikteki maddi düzeyini ve kusur oranının ispatlanması gerekmektedir. Bu noktada, özellikle çekişmeli boşanma davasında bir avukatın dava sürecini yürütmesi önem taşımaktadır.

Boşanma davalarında bir diğer önemli husus ise mal rejimi konusudur. Yasal mal rejimi olarak; 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı; 01.01.2002 tarihinden sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmektedir. Eşler, edinilmiş mallara katılma rejimi dışında; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerine de katılabilirler.

Boşanma davası neticesinde verilen mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde eşler değer artış payı ve katkı alacağı için dava açabilirler.


Boşanma Avukatlığının İçeriğinde:

  • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve gerekli yasal işlemlerin sürdürülmesi
  • Çekişmeli boşanma davalarının açılması ve dava içeriğinde tazminat, velayet, nafaka, mal rejimi gibi hususlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi
  • Eşlerin boşanma kararından sonra değer artış payı ve katkı alacağı için dava açılması işlemlerinin yürütülmesi
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN