s.bilgic@selinbilgic.av.tr

TÜKETİCİ HUKUKU

Banka Dosya Masrafı Davaları - Banka Dosya Masrafı Avukatı

Banka Dosya Masrafları - Tüketici Avukatı

Kredi çekerken bankaya ödediğiniz dosya masrafları altındaki kesintinin geri alınması için banka dosya masrafı konusunda çalışan avukatlara başvurabilirsiniz.

B Bankalar aracılığıyla çektiğiniz kredilerinizde “dosya masrafı” adı altında bankalar tarafından alınan ücretlerin iadesi mümkündür. Dosya masrafının ödenmesinden itibaren on yıl içinde bu ödemelerin iadesi bankadan talep edebilirsiniz. Eğer dosya masrafınız 2000 TL’nin altında ise ikametgâh adreslerinizde bulunan ilçe tüketici hakem heyetlerine; 2000 TL ile 3000 TL arasındaki ise valilik bünyesinde kurulan il tüketici hakem heyetlerine; 3000 TL üzerindeki ise Tüketici Mahkemeleri’ne dava açabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararlara karşı 15 günlük itiraz süresi içinde karara itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir. Karara itiraz edilmiş ise Tüketici Mahkemesi’ne dava açmanız gerekecektir. Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yaparken, kredi alınan banka ile yaptığınız kredi sözleşmesini, dekontlarınızı, banka hesap dökümlerinizi gibi tüm belgelerinizi eklemelisiniz. Dosya masrafı bedeli yasal faiziyle geri ödendiği için, dava açılma tarihinin ya da bankaya ihtarname çekilmesinden itibaren bankanın temerrüde düşme tarihinin erken olması tüketici lehine sonuç doğurmaktadır.


Banka Dosya Masrafları Avukatlığı İçeriğinde:

  • Bankalardan alınan krediler içindeki dosya masraflarının geri ödenmesi amacıyla, ilgili bankalara ihtarname yazılması
  • Dosya masraflarının faiziyle geri alınması amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine dilekçe yazılması ve yasal işlemlerin takibinin yapılması, banka tarafından Tüketici Hakem Heyeti kararına uyulmaması durumunda kararın yerine getirilmesi için bankaya karşı icra takibi yapılması
  • Dosya masraflarının faiziyle geri alınması amacıyla Tüketici Mahkemesi’ne dava açılması ve dava takibinin yapılması, Tüketici Mahkemesi kararının yerine getirilmesi için bankaya karşı ilamlı icra takibi yapılması

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN